آموزش گزارشات اینستاگرام – گزارش بازه زمانی

برای مشاهده گزارش های بازه زمانی اینستاگرام، پس از ورود به پنل کاربری و وارد شدن به صفحه اینستاگرام مورد نظرتان، در بالای صفحه روی گزینه گزارش بازه زمانی کلیک کنید. سپس در صفحه ای که باز می شود، بازه زمانی دلخواهتان را انتخاب کنید.

گزارش بازه زمانی اینستاگرام - تعیین بازه

گزارش بازه زمانی

مواردی که در صفحه گزارش بازه زمانی مشاهده خواهید کرد :

 • تاریخ بازه
 • تاریخ گزارش
 • زمان گزارش

گزارش ادواری پیج اینستاگرام تاریخ و ساعت گزارش

 • پست های شما با بیشترین سهم مشارکت
 • لیست پست هایی که در این بازه اضافه شده است

پست با بیشترین سهم مشارکت و پست های اضافه شده در این بازه

 • پست های اضافه شده بر اساس درصد سهم مشارکت
 • مجموع روزانه ی پست ها در این بازه زمانی

پست بر اساس سهم مشارکت و مجموع روزانه پست

 • گزارش فالوور ها
  • تعداد کل فالوورها در این بازه
  • تعداد فالوور اضافه شده در این بازه
  • درصد افزایش تعداد فالوور در این بازه
  • تعداد فالوور کم شده در این بازه
  • درصد کاهش تعداد فالوور در این بازه
 • رشد فالوور ها در این بازه زمانی

گزارش فالوور های اینستاگرام

 • تعداد کل فالووینگ ها در این بازه
  • روند رشد فالووینگ ها  در این بازه

تعداد کل فالووینگ های اینستاگرام

 • تعداد لایک ها در این بازه
  • روند رشد لایک ها در این بازه

تعداد کل لایک ها روند رشد لایک ها در این بازه زمانی

 • تعداد کامنت ها در این بازه
  • روند رشد کامنت ها در این بازه

تعداد کامنت ها روند رشد کامنت ها

 • تعداد منشن ها در این بازه
  • تعداد منشن های هر کاربر
  • منشن کننده – منشن شده

تعداد منشن های اینستاگرام منشن کننده منشن شونده

 • پنج پست اول بر اساس درصد مشارکت در این بازه
 • پنج پست اول براساس لایک در این بازه
 • پنج پست اول بر اساس کامنت در این بازه

پنچ پست برتر اینستاگرام بر اساس درصد مشارکت، لایک و کامنت

 • پنج کاربر اول بر اساس تعداد لایک در این بازه
 • پنج کاربر اول بر اساس تعداد کامنت در این بازه

پنج کاربر اول اینستاگرام بر اساس لایک و کامنت