پست برتر ۲۲ بهمن ۹۶ در ایسنتاگرام های ایران

top instagram post

برترین پست روز در اینستاگرام فارسی

پست خانم صدف هستش که در کنار کیم کاردشیان، ماریو و آناستازیا قرار دارند.

این پست توانسته آمار جالب زیر را بدست بیاورد

بیش از ۳۴۷ هزار لایک

بیش از ۱۷ هزار کامنت

ولی با توجه به برترین پست اینستاگرام فارسی که متعلق به خود ایشان است فاصله بسیار زیادی دارد.

 

سوشال های برتر ایران