آموزش گزارشات پست اینستاگرام

صفحه گزارش پست های اینستاگرام پس از ورود به پنل اسنت وی، وارد قسمت گزارشات اینستاگرام شوید. سپس روی گزینه گزارشات پیج مربوط به صفحه اینستاگرام خود کلیک کنید. در