آموزش گزارشات پست اینستاگرام

صفحه گزارش پست های اینستاگرام

پس از ورود به پنل اسنت وی، وارد قسمت گزارشات اینستاگرام شوید.

ورود به قسمت گزارشات پیج

سپس روی گزینه گزارشات پیج مربوط به صفحه اینستاگرام خود کلیک کنید. در این صفحه می توانید از قسمت پست ها و یا صفحه تقویم پست ها با کلیک بر روی تصویر پست مورد نظر وارد صفحه گزارشات پست مورد نظرتان شوید.

در صفحه گزارش پست می توانید به اطلاعات زیر دسترسی داشته باشید :

 • تصویر پست
 • تعداد لایک
 • تعداد کامنت
 • تعداد منشن
 • درصد مشارکت
 • تاریخ ایجاد
 • ۱۰۰ لایک اخیر
 • کامنت ها و امکان پاسخگویی
 • تگ های پست
 • کپشن پست
 • تعداد لایک های این پست در طول زمان
 • تعداد کامنت های این پست در طول زمان
 • تعداد منشن های این پست در طول زمان
 • نسبت لایک , کامنت, منشن های این پست

ثبت نام در اَسنت وِی

تصویر پست، لایک کامنت و منشن، درصد مشارکت، تاریخ ایجاد، ۱۰۰ لایک اخیر و پاسخگویی به کامنت ها

لایک کامنت منشن درصد مشارکت 100 لایک آخر و پاسخگویی به کامنت

تگ های استفاده شده در این پست و کپشن

تگ ها و کپشن پست اینستاگرام

لایک ها و کامنت های پست در طول زمان

لایک ها و کامنت های اینستاگرام در طول زماین

تعداد منشن های این پست در طول زمان

تعداد منشن های پست اینستاگرام در طول زمان

نسبت لایک، کامنت و منشن های پست

نسبت لایک و کامنت و منشن های پست اینستاگرام