ارسال پست زمان بندی شده در تلگرام

برای ارسال پست زمان بندی شده در تلگرام:

۱- انتخاب انتشار در تلگرام

۲- تعریف کانال: کانال خود را در اسنت وی تعریف می کنید. پس از تعریف حتما باید ربات انتشار اسنت وی (@ascentway_publisher_bot) را با دسترسی ارسال، حذف و ویرایش پست به کانال خود اضافه کنید.

 

۴- پس از افزودن کانال محتوای خود را در پنل اسنت وی برای انتشار اضافه کنید.

 

برای تعریف محتوا:

۱- کانال را انتخاب کنید.

۲- متن را وارد کنید.

۳- درصورتی که از تصویر یا ویدیو استفاده می کنید آن را انتخاب کنید.

۴- زمان مورد نظر برای انتشار را انتخاب نمایید.

۵-محتوا را برای انتشار ثبت کنید.

در صفحه لیست کانال ها با کلیک برروی نام کانال لیست پست های در حال انتشار را مشاهده کنید.