ثبت پیج در رنکینگ اسنت وی

شرایط افزوده شدن پیج به اسنت رنک:

۱.پیج شما باید بیش از ۵۰۰۰ دنبال کننده داشته باشد.

۲. پیج شما نباید private باشد.

۳.پیج شما باید بیش از ۱۰ پست داشته باشد.

فرم ثبت پیج در رنکینگ اسنت وی

برای ثبت پیج اینستاگرامی در بخش رنکینگ اسنت وی فرم زیر را تکمیل نمایید