سرویس استخراج داده های اینستاگرام

استخراج کامنت و منشن پست اینستاگرامی

با استفاده از سرویس استخراج کامنت ها و منشن ها می توانید اطلاعات پست های مسابقات و کمپین های تبلیغاتی خود را بصورت خروجی در اکسل یا CSV  دریافت کنید. در حال حاضر این سرویس خارج از پنل اصلی اسنت وی ارایه می شود.

برای دریافت این سرویس لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید

  • لطفا شماره ای را وارد نمایید که در ساعت غیر اداری نیز در دسترس باشد.
  • ایمیل جهت ارسال فایل ها
  • هر آدرس را با کاما یا در خط جدید از هم جدا کنید.

استخراج کمپین های هشتگ

با استفاده از این سرویس می توانید نتیجه کمپین های هشتگ در اینستاگرام را بصورت خروجی اکسل دریافت کنید.  این سرویس در حال حاضر به صورت مجزا از پنل اصلی اسنت وی ارایه می شود.

برای دریافت این سرویس لطفا فرم زیر را تکمیل کنید.

  • لطفا شماره ای را وارد نمایید که در ساعت غیر اداری نیز در دسترس باشد.
  • ایمیل جهت ارسال فایل ها
  • هر هشتگ را با کاما یا در خط جدید از هم جدا کنید.