انتشار اتوماتیک در تلگرام

با انتشار پست های منظم در کانال تلگرام، ارتباط پایداری با دنبال کنندگان برند خود داشته باشید. در اسنت وی انتشار زمان بندی شده پست ها تلگرام به رایگان در اختیار شما است. کافیست تا محتوای خود را تعریف کنید، زمان انتشار را مشخص کرده تا اسنت وی آن را در کانال شما منتشر کند. مهم نیست چه تعداد کانال دارید. اسنت وی در انتشار و مدیریت محتوا در کنار شما است.

WhatsApp chat