به‌روزرسانی جدید اینستاگرام، آخرین زمان و ساعت آنلاین بودن شما را نشان می‌دهد؛ چگونه این ویژگی را غیرفعال کنیم؟

به‌روزرسانی جدید اینستاگرام ، آخرین زمان و ساعت آنلاین بودن شما را نشان می‌دهد.