بازاریابی اینترنتی

بررسی ایده های شکست خورده حوزه بازاریابی و تبلیغات در سال ۲۰۱۷ / نبایدهای دنیای بازاریابی و تبلیغات

بررسی ایده های شکست خورده حوزه بازاریابی و تبلیغات در سال ۲۰۱۷ / نبایدهای دنیای بازاریابی و تبلیغات

به‌طورمعمول در پایان سال تمامی کسب‌وکارها، صنایع، ورزش‌ها، همه و همه بررسی می‌شوند و نقاط قوت و ضعف آنها ارائه می‌شود. این رسم جالبی است که رسانه‌ها اعم از رادیویی و تلویزیونی تا نوشتاری و اینترنتی در
WhatsApp chat