نقش شبکه‌های اجتماعی در مدیریت برند

مقاله‌‌ای که در ادامه می‌خوانید نوشته‌ی دکتر فرزاد مقدم است که در آن به نقش شبکه‌های اجتماعی به مدیریت برند پرداخته است.