آموزش مقایسه رقبای اینستاگرام با اسنت وی

برای مقایسه صفحه اینستاگرام خودتان، پس از ورود به پنل مدیریت اسنت وی، وارد بخش گزارشات شده، و برای صفحه اینستاگرام خود رقیب تعریف کنید. شما می توانید تا ۲