پست برتر ۲۲ بهمن ۹۶ در ایسنتاگرام های ایران

برترین پست روز در اینستاگرام فارسی پست خانم صدف هستش که در کنار کیم کاردشیان، ماریو و آناستازیا قرار دارند. این پست توانسته آمار جالب زیر را بدست بیاورد بیش